Rostfritt stål, syrafast stål, värmebeständigt stål

kassan totalt: 0,00 kr
Returer och reklamationer

RETURN

1. En kund som är en konsument (dvs. en person som ingår ett avtal med Stainless Europe och köper från webbutiken för ett ändamål som inte är direkt relaterat till hans/hennes kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet) har rätt att frånträda avtalet när det gäller distansbeställningar, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från det att varorna levererats till kunden.
2. Vi accepterar endast varor som är oanvända och oskadade.
3. Varor som säljs på en enskild beställning kan inte returneras. Individualitet består i att köpa Varor från webbutiken med andra tekniska specifikationer än de som anges på produktkortet.

ÅTERLÄMNA DOKUMENTET
För att göra en retur skriver du ut PDF-filen med returformuläret och bifogar den till ditt paket. Du hittar filen här

ÅTERBETALNING
När paketet med de returnerade varorna har levererats och krediterats till vårt lager följer återbetalningsförfarandet. Återbetalning av varorna är möjlig på grundval av inköpsbeviset och bekräftelse på tydlig identifiering av produkten och kommer att göras inom 14 arbetsdagar till det bankkontonummer som kunden angett på returformuläret.

ERSÄTTNINGSKOSTNAD
De direkta kostnaderna för att returnera varorna, dvs. kostnaden för att packa och returnera varorna i samband med att kunden frånträder ett distansavtal, ska bäras av kunden.

ANNONSERING

1. Stainless Europe är garantiansvarig för fysiska fel som fanns vid tidpunkten för köpet eller som uppstod av en orsak som är inneboende i de varor som såldes vid samma tidpunkt och för att varorna inte överensstämmer med avtalet.
2. Vid reklamationer enligt garantin och om varorna inte överensstämmer med avtalet ska de köpta varorna skickas tillbaka till leveransadressen tillsammans med inköpsbeviset och en beskrivning av reklamationen.
3. Klagomålet kan framför allt lämnas in av kunden:
skriftligen till följande adress: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, med anteckningen: KLAGOMÅL ONLINEBUTIK
Det rekommenderas att kunden anger detta i beskrivningen av klagomålet: (1) information och omständigheter om föremålet för klagomålet, särskilt typen av fel, (2) begäran om hur produkten ska bringas i överensstämmelse med försäljningsavtalet eller förklaring om prisnedsättning eller upphävande av försäljningsavtalet, och (3) kontaktuppgifter för den klagande - detta kommer att underlätta och påskynda säljarens behandling av klagomålet. De krav som anges i föregående mening har endast formen av en rekommendation och ska inte påverka effektiviteten av klagomål som lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen av klagomålet.
4. Yttre ingrepp i varorna (reparationer utförda av säljaren eller av andra personer utan lämpliga kvalifikationer) kan vara skälet till att avslå krav på att varorna överensstämmer med avtalet.
5. Individuella inställningar i kundens dator och bildskärm som orsakar felaktig eller förvrängd visning av information om varorna (t.ex. färger) kan inte ligga till grund för ett klagomål.
6. Om uppfyllandet av ett berättigat klagomål innebär att kunden måste skicka nya varor eller rätta till en avvikelse, ska kostnaderna för nya leveranser bäras av Stainless Europe.
7. Garantin beviljas endast om ett garantidokument har utfärdats i samband med utfärdandet av Varorna och endast på de villkor som anges i detta dokument.

TIDSFRIST FÖR HANDLÄGGNING AV KLAGOMÅL

Efter att ha mottagit klagomålet och de varor som klagomålet gäller kommer Stainless Europe att behandla klagomålet inom 14 dagar och skicka ett svar till kunden på den postadress eller e-postadress som kunden har angett. Om klagomålet inte besvaras inom den ovannämnda perioden ska detta anses som ett godkännande av klagomålet. Om det är nödvändigt för distributören/tillverkaren av Varorna att utföra ett expertutlåtande eller ta ställning - kommer kunden att informeras om att tidsfristen för behandling av klagomålet kan förlängas. Det räcker att skicka brevet per post för att tidsfristen ska kunna hållas. Om klagomålet godkänns kommer det att genomföras inom 14 dagar efter beslutet om dess giltighet.

 

Eventuella oklarheter som uppstår i samband med transaktioner klargörs i butikens villkor.

upp
Butiken är i visningsläge
Visa den fullständiga versionen av webbplatsen
Sklep internetowy Shoper Premium