Rostfritt stål, syrafast stål, värmebeständigt stål

kassan totalt: 0,00 kr
Förordningar

WEBBUTIKENS VILLKOR

Definitioner av begrepp som används i Villkoren:

 1. Företaget som äger och driver webbutiken med adressen www.stainlesseurope.com är Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, registrerat av Tingsrätten för Kraków – Śródmieście i Kraków, Näringslivsavdelning elva för Nationella domstolsregistret KRS i Nationella domstolsregistrets företagsregister under nummer 0000350366, skatteidentifieringsnummer NIP 6793029437, statistiknummer Regon 121165026, med ett aktiekapital på 150 000,00 PLN
  e-post: shop@stainlesseurope.com, tel. +48 660 621 705 nedan kallat Stainless Europe.
 2. Webbutik – en webbutik med adressen: www.stainlesseurope.com
 3. Kund – en konsument eller en företagare som använder Stainless Europes tjänster.
 4. Konsument – en person som ingår ett avtal med Stainless Europe (och köper i Webbutiken) för ändamål som inte har direkt anknytning till personens närings- eller yrkesverksamhet.
 5. Företagare – en person som ingår ett avtal med Stainless Europe (och köper i Webbutiken) i samband med sin närings- eller yrkesverksamhet.
 6. Vara – ett föremål som saluförs av Stainless Europe.
 7. Beställning – en order vars föremål är en Vara som finns i Stainless Europes erbjudande.
 8. Beställningsformulär – en blankett som finns tillgänglig på Webbplatsen, där beställningar av Varan kan läggas.
 9. Konto – Kundens personliga konto som underlättar förfarandet för beställning av Varan.
 10. Delgivningsadress – en adress dit brev och försändelser ska skickas, dvs. ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen
 11. Stainless Europe Lager - personligt utlämningsställe för order på ul. Pszczyńska 140, 43-254 Warszowice, Polen
 12. Arbetsdag – varje dag från måndag till fredag förutom allmänna helgdagar.
 13. Civillagen – det innebär civillagen av den 23 april 1964 (Polens officiella tidning Dz. U. 1964, Nr 16, pos. 93)

I. Tillämpning av Villkorens bestämmelser

 1. Villkoren tillämpas på distansavtalen som ingås med Stainless Europes Kunder via Webbutiken.

II. Grundläggande information

 1. Ägaren till Webbutiken och en avtalspart är Stainless Europe.
 2. Webbutikens kunder kan vara både konsumenter och företagare.
 3. Försäljning av Varor som finns i Stainless Europes sortiment sker via Webbutiken.
 4. Varje Kund som lägger en beställning är skyldig att läsa dessa Villkor. Vid orderläggning bekräftar Kunden att hen har läst Villkoren och godkänner dem i den gällande lydelsen genom att markera det lämpliga fältet på beställningsformuläret samt lämnar en förklaring om samtycke till behandling av personuppgifter för korrekt genomförande av avtalet och genomförande av beställningen.
 5. Användning av Webbutiken är möjlig under förutsättningen att Kundens elektroniska system uppfyller följande tekniska minimikrav:
  • Internet Explorer 10.0 eller nyare eller Mozilla Firefox 34.0 eller nyare
  • minimal skärmupplösning 1024 x 768 pixlar
  • en programvara för öppning av PDF- och doc-filer.

III. Vara och pris

 1. Stainless Europe anger information om Varans viktiga egenskaper och pris på webbplatsen. Uppgifterna om Varan och dess pris som visas på Webbplatsen gäller endast Webbutiken.
 2. Alla priser som anges på Webbutiken www.stainlesseurope.com är bruttopriser i polska zloty (PLN). Stainless Europe är momsskatteskyldigt. Till Varans pris tillkommer leveranskostnader.
 3. Stainless Europe förbehåller sig rätten till att ändra sortimentet som erbjuds, däribland till att ta bort en Vara och lägga till en ny Vara i sortimentet, genomföra och återkalla kampanjer samt ändra dem. Varans pris i Webbutiken kan ändras. För Kunden gäller det pris som är aktuellt vid tidpunkten när beställningen läggs.
 4. Stainless Europe har upphovsrätt till alla bilder som finns på webbutiken www.stainlesseurope.com och förbjuder att utnyttja dem för andra ändamål utan upphovsmannens godkännande.
 5. Webbutikens Varor har saluförts enligt lagen och försäljningen av Varorna sker i enlighet med de gällande föreskrifterna.
 6. Alla varor som levereras till Kunden enligt Beställningen skall Stainless Europe leverera utan fysiska och rättsliga fel.
 7. Butiken tar inget ansvar för följder av oförutsedda händelser som den inte kunde påverka och som gjorde det omöjligt eller försvårade att fullgöra avtalet, det omfattar systemfel, fel på verktyg för omräkning av valuta PLN/EUR.
 8. Avsnitt blir tillskurna från material i lagret. Vid inköp av några stycken av samma produkt får du separata avsnitt men det finns möjlighet att tillskära dem till en valfri längd efter samråd. Bilden i auktionen visar inte produktens verkliga yta. Rör och stänger är stålprodukter som har tillverkats enligt standarden EN eller ASTM och som är avsedda för vidare bearbetning. De särskilda egenskaperna på bandsågen som används för skärning garanterar inte en perfekt slät snittyta. Skärtolerans är ca. -0/+5mm. Alla egenskaper som inte anges i erbjudandet finns i standarden. En ej prefabricerad vara omfattas inte av ångerrätt.
 9. Säljarens ansvar gentemot Köparen, oavsett ansvarets rättsliga grund, är begränsat till direkt och faktisk skada.
 10. Säljaren tar ansvar gentemot varken Köparen eller någon annan person för alla indirekta eller följdskador, såsom en ekonomisk förlust eller en förlorad intäkt, stilleståndskostnader, produktionsförlust eller begränsning av produktionskapacitet samt vilka som helst andra skador som inte är direkt kopplade till händelsen som har orsakat skadan, såsom skyldighet att betala ut ränta eller andra kostnader.
 11. I varje fall är Säljarens övergripande ansvar begränsat till värdet av den Beställning som skadan är kopplad till.
 12. En vidare garanti om kompensation som inte uttryckligen är angiven i Villkoren är utesluten.

IV. Beställning av Vara

 1. En beställning läggs via webbutiken genom att fylla i ett beställningsformulär eller via e-post på adressen: shop@stainlesseurope.com, via telefon på nummer +48 660 621 705 eller via produktformulär.
 2. En fysisk person som lägger en beställning ska vara minst 18 år och ha full rättshandlingsförmåga. För minderåriga personer krävs ett samtycke från deras vårdnadshavare eller förmyndare.
 3. Vid distansavtal (som ingås i Webbutiken) är information om Varor i Butiken endast en inbjudan för att ingå ett köpeavtal enligt art. 71 i Civillagen och enligt Villkorens bestämmelser.
 4. Ett beställningsförfarande består huvudsakligen av:
  • att välja en Vara som ska beställas,
  • att ange Kundens uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet,
  • val av leverans eller personlig upphämtning,
  • att välja hur transaktionen ska bekräftas (faktura, kassakvitton)
  • att välja ett betalningssätt,
  • att godkänna dessa Villkor,
  • att samtycka till behandling av personuppgifter,
  • att klicka på knappen med texten ”jag köper och betalar” eller liknande i Webbutiken.
  En beställning läggs genom att fylla i Beställningsformuläret och ange nödvändiga uppgifter för att genomföra beställningen på ett rätt sätt (för- och efternamn, adress, e-postadress m.m.).
 5. När beställningen har lagts skickas en bekräftelse att beställningen har tagits emot, ska hanteras och behandlas.
 6. Om Kunden lägger en beställning via telefon eller e-post ingås avtalet vid tidpunkten när Stainless Europe har bekräftat att beställningen har tagits emot. När Konsumenten lägger en beställning via telefon ska Stainless Europe bekräfta Beställningens villkor, särskilt Varans pris, egenskaper och leveransdatum på en e-postadress som Konsumenten angivit. Dessa Villkorens innehåll ska skickas som en bilaga till detta mejl.
 7. Senast vid tidpunkten när Kunden (om Kunden är Konsumenten) förklarar sig villig att ingå ett distansavtal ska Säljaren ange Konsumenten information som avses i art. 12.1 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 ( Polens officiella tidning Dz. U. 2014, pos. 827). Konsumenten kan fullgöra denna skyldighet genom att läsa dessa Villkors innehåll innan hen lägger beställning.
 8. Kunden kan välja leveransform från de som visas i kundvagnen eller personlig avhämtning på Stainless Europe Lager. Ledtiden för beställningen (skicka varorna eller förbereda dem för personlig upphämtning) är upp till 3 arbetsdagar efter att betalningen från köparen har krediterats.
 9. Kunden kan betala beställningen och leveransen med någon av de angivna betalningsmetoderna, där den slutliga tillgängligheten för en specifik betalningsmetod beror på i vilken valuta kunden gör beställningen:
  • Genom betalningsplattformar:
   • Betalkort, elektronisk överföring via det externa betalningssystemet imoje, som drivs av företaget ING Bank Śląski S.A. med säte i Katowice.
   • Direktöverföring / BLIK / Apple Pay inom Shoper Payments (leverantören av betalningstjänsten är Blue Media S.A.).
   • Przelewy24 - elektroniska betalningar och kortbetalningar hanteras av tjänsten Przelewy24, som används av företaget PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, webbadress: www.przelewy24.pl, e-post: serwis@przelewy24.pl.)
   • Dotpay
   • Klarna (Sofort)
   • Paypal
   • PayU
  • Traditionell överföring till ett bankkonto i en av valutorna (PLN,EUR,USD,CZK,GBP,SEK,NOK,RON)

9a. Om kunden väljer att betala med banköverföring eller betalkort beräknas handläggningstiden för beställningen från det datum då säljarens bankkonto eller avräkningskonto krediteras.
9b. Genom att betala med traditionell internationell banköverföring godkänner kunden att betala kostnaderna för att hantera överföringen. Kunden uppfyller villkoret genom att beställa en SEPA- eller OUR-överföring i sitt banksystem. Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa en betalning som debiterar hans konto med hanteringskostnader för överföringen (dvs. SHA, BEN).
9c. Om en återbetalning krävs för en transaktion som kunden gjort med ett betalkort kommer säljaren att göra återbetalningen till det bankkonto som tilldelats kundens betalkort.
9d. Om en återbetalning krävs för en transaktion som gjorts av en Företagare med hjälp av Paypal eller en annan plattform som tar ut en provision, kommer handlaren att återbetala beloppet minus den provision som förmedlaren tagit ut.
10. Varorna levereras i Polen med bud. Om Varorna levereras till EU-länder tillkommer extra avgifter till leveranskostnaden.
11. Vid mottagning av leveransen och i närvaro av budet lägg särskilt märke till försändelsens innehåll och skick. Om en transportskada på försändelsen har konstaterats är Köparen skyldig att begära att upprätta en skadeanmälan i närvaro av budet eller begära att budet noterar anmärkningar vid mottagandet av försändelsen och sedan ska Köparen lämna en skadeanmälan direkt enligt budföretagets elektroniska förfarande. Om dessa åtgärder inte vidtas ska reklamationer angående transportskador inte tas emot pga. att det inte är möjligt att effektivt göra anspråk mot budföretaget.

V. Varans överensstämmelse med avtalet och reklamationer

 1. Enligt reklamationsrätten ansvarar Stainless Europe för fysiska fel som redan fanns vid tidpunkten för riskens övergång till köparen eller som har framgått av en orsak som har funnits i den sålda varan i samma tid samt pga. varans bristande avtalsenlighet. Du har reklamationsrätt i 2 år från dagen för genomförande av beställningen.
 2. Vid anmälan av anspråk som framgår av reklamationsrätten och bristande avtalsenlighet ska den köpta Varan skickas tillbaka till Delgivningsadressen tillsammans med inköpsbeviset och en beskrivning av reklamationen (även om det fattas inköpsbeviset kan reklamationen behandlas).
 3. När vi har fått reklamationen och den reklamerade varan ska Stainless Europe hantera reklamationen inom 14 dagar och skicka ett svar till Kunden till den av Kunden angivna post- eller e-postadressen. Om den anmälda reklamationen inte besvaras inom tidsfristen som anges ovan anses att den har godkänts. Om det är nödvändigt att göra ett expertutlåtande eller ta ställning av Varans återförsäljare/tillverkare ska Kunden informeras att tidsfristen för beslut om reklamation kan förlängas. Det räcker att skicka en skrivelse med post för att hålla tidsfristen. Om reklamationen har godkänts ska den genomföras inom 14 dagar från att beslutet om godkännandet har fattats.
 4. Garantin lämnas endast om ett garantidokument har utfärdats vid leverans av Varan och endast på de villkor som anges i dokumentet.
 5. Den rättighet som avses ovan gäller även för en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till dennes affärsverksamhet, om det framgår av innehållet i avtalet att det inte har yrkesmässig karaktär för den personen, vilket särskilt framgår av föremålet för dennes affärsverksamhet som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet.

VI. Ångerrätt

 1. En Kund som är en Konsument har ångerrätt vid beställningar på distans utan att ange någon orsak inom 14 dagar från Varans leveransdatum. Mer information om hur du utnyttjar ångerrätten och en mall för ångerblankett anges i Villkorens Bilaga nummer 1. Konsumenten är skyldig att betala kostnaden att returnera Varan till Stainless Europe.
 2. En Kund som är Företagare och som gör inköp för ändamål som rör hans/hennes affärsverksamhet men som inte är av yrkesmässig karaktär för Kunden har rätt att frånträda avtalet inom ramen för distansbeställningar, utan att ange någon anledning, inom 14 dagar från den dag då Varorna levererades till Kunden, och de detaljerade reglerna för utövande av ångerrätten och modellen för ångerförklaring presenteras i Bilaga nr 1 till Bestämmelserna. Kunden är skyldig att själv bära kostnaderna för att returnera Varorna till Stainless Europe.
 3. Stainless Europe informerar Konsumenten att företaget inte omfattas av regler för god praxis.

VII. Skydd av personuppgifter

 1. Kundernas personuppgifter behandlas enligt de gällande föreskrifterna, dvs. den polska personuppgiftslagen (Polens officiella tidning Dz.U. från 2002 nr 101 pos. 926 i dess ändrade lydelse) och Europarlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/ av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) – från den dag då förordningen började gälla.
 2. Personuppgifter ska användas för att fullgöra avtalet och ska inte göras tillgängliga för andra mottagare. Uppgifter behandlas enligt art. 23.1 punkt 3 i personuppgiftslagen och art. 6.1 b i dataskyddsförordningen från den dag då den började gälla. Uppgifterna ska lagras så länge Kundens anspråk enligt avtalet är giltiga.
 3. Kunden har rätt till tillgång till sina personuppgifter samt rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och rätt att göra invändningar.
 4. Kunden har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om Kunden tycker att behandling av Kundens personuppgifter strider mot personuppgiftslagens bestämmelser.
 5. Uppgifterna ska inte omfattas av automatiserad behandling, inbegripet profilering.
 6. Om Kunden har givit sitt uttryckliga samtycke ska personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring av de saluförda produkterna. I så fall har Kunden rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan det återkallades. I detta fall behandlas uppgifterna enligt art. 23.1 punkt 1 i personuppgiftslagen samt art. 6.1 a i dataskyddsförordningen från den dag då den började gälla. Uppgifterna ska lagras tills Kunden har återkallat sitt samtycke.
 7. Personuppgiftsansvarig är Stainless Europe.
 8. Stainless Europe förklarar att företaget ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de anförtrodda personuppgifterna innan företaget börjar att behandla dem. Stainless Europe förklarar att företaget har lämpliga medel, inbegripet nödvändiga skydd som möjliggör behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen av den 29 augusti 1997 (Polens officiella tidning Dz.U. från 2002 r. Nr 101, pos. 926 i dess ändrade lydelse) och Inrikes- och Förvaltningsministerns förordning av den 29 april 2004 om dokumentation om behandling av personuppgifter samt tekniska och organisatoriska villkor som de anordningar och datorsystem som används för att behandla personuppgifter ska uppfylla (Polens officiella tidning Dz.U. Nr 100, pos. 1024).

VIII. Slutbestämmelser

 1. Alla rättigheter till webbutiken www.stainlesseurope.com och material (bilder och beskrivningar) som finns på webbutiken www.stainlesseurope.com förbehålls. Ingen del av denna publikation får kopieras, reproduceras eller lagras i söksystem eller placeras på en annan webbplats utan ett godkännande från innehavaren av upphovsrätten samt författaren till webbutiken www.stainlesseurope.com. Den kan inte heller lämnas över i någon form eller med några elektroniska eller mekaniska medel, eller med hjälp av en kopieringsmaskin, på CD-skivor eller på ett annat tillgängligt tekniskt sätt.
 2. På alla frågor som inte regleras i dessa Villkor tillämpas bestämmelserna i den polska lagen.
 3. Eventuella tvister mellan Stainless Europe och en Kund som är en Konsument avgörs i behöriga domstolar enligt de lämpliga bestämmelserna i civilprocesslagen. Stainless Europe informerar även Konsumenten att det finns möjlighet att använda utomrättsliga sätt att avgöra tvister och indriva fordringar, inbegripet arbitrage, medling och skiljeförfaranden, vars regler för förande och tillgång för förfaranden anges av lämpliga centrum för arbitrage, medling och skiljeförfaranden samt enligt särskilda bestämmelser.
 4. Eventuella tvister mellan Stainless Europe och en Kund som inte är en Konsument avgörs i en domstol som är behörig på den ort där Stainless Europe är etablerat.
 5. Ingen av Villkorens bestämmelser begränsar de rättigheter som Konsumenten har enligt lagstiftningen som är gällande på Republiken Polens territorium. Om det har fastställts att det finns en bestämmelse som strider mot dessa rättigheter tillämpas lagstiftningen som är gällande på Republiken Polens territorium och i synnerhet civillagen och lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Polens officiella tidning Dz. U. 2014, pos. 827).
 6. De aktuella Villkoren publiceras på webbutiken www.stainlesseurope.com och tillhandahålls till Kunden på varje begäran gratis (via elektronisk väg). Kunden kan få tillgång till dessa Villkor när som helst genom en länk som finns på webbutiken nwww.stainlesseurope.com samt Kunden kan ladda ner och skriva ut den.
 7. Villkoren kan ändras och i så fall ska Stainless Europe informera varje Kund om ändringarnas innehåll genom att lägga ett meddelande om ändring av Villkoren med en sammansättning av Villkorens ändringar på Webbutikens hemsida. Meddelandet ska finans på Webbutikens hemsida i minst 14 kalenderdagar. Stainless Europe ska dessutom informera Kunderna som har Konton genom att skicka ett meddelande med en sammansättning av Villkorens ändringar på den e-postadress som har angivits i registreringsformuläret.
 8. Villkoren träder i kraft den 21 februari 2018 och gäller för beställningarna som har lagts efter denna dag.

 

Bilaga 1.

Information om utnyttjande av ångerrätt för konsument

Anvisning om ångerrätt för konsument

Kunderna som är konsumenter enligt civillagen av den 23 april 1964 har ångerrätt i 14 dagar utan att ange någon orsak.

Ångerrätt gäller när avtalet ingås utanför affärslokaler eller på distans men inte för de avtal vars objekt är en ej prefabricerad vara som har tillverkats enligt konsumentens specifikation eller är avsedd för att tillgodose individuella behov.

Tidsfristen för ångerrätten löper ut 14 dagar efter dagen då du fick saken eller då en av dig utsedd tredje part som inte är transportör fick saken.

För att utnyttja ångerrätten ska du informera Stainless Europe – Delgivningsadress: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen, shop@stainlesseurope.com om ditt beslut om att frånträda detta avtal genom att uttryckligen förklara det (t.ex. med en skrivelse som skickas med post).

Du kan använda en mall för ångerblankett som anges i Villkorens Bilaga nummer 2, men det är inte obligatoriskt.

För att hålla tidsfristen för ångerrätten räcker det att skicka information om att du vill utnyttja ångerrätten som du har innan tidsfristen för ångerrätten har löpt ut.

Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalar vi alla betalningar som vi fick från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för extra kostnader i samband med att du valde en annan leverans än den vanliga och billigaste leveransen som vi erbjuder), utan dröjsmål och i varje fall senast 14 dagar från dagen då vi informerades om ditt beslut om utnyttjande av ångerrätten. Vi återbetalar betalningarna på samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen samtyckte till en annan lösning.

I varje fall betalar du inga avgifter i samband med returen förutom kostnaden för att skicka varan tillbaka till Stainless Europe.

Stainless Europe kan vänta med återbetalningen tills varan har kommit till oss eller tills vi har fått ett bevis på att den har skickats tillbaka, beroende på vad som inträffar först.

Var vänlig och skicka tillbaka eller lämna över den mottagna varan till delgivningsadressen: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polen utan dröjsmål och i varje fall senast 14 dagar från dagen då vi informerades om ditt utnyttjande av ångerrätten. Tidsfristen hålls om du skickar saken tillbaka inom 14 dagar. Du måste dock betala de direkta kostnaderna för returen.

Du ansvarar endast för minskning av varans värde som framgår av att den har använts på ett annat sätt än det var nödvändigt för att konstatera dess karaktär, egenskaper och funktion.

Bilaga 2.

Deklaration om tillbakadragande för privatkunder (för prefabricerade produkter)

upp
Butiken är i visningsläge
Visa den fullständiga versionen av webbplatsen
Sklep internetowy Shoper Premium